Mgr. Kateřina Kábelová, supervize

Odborné zkušenosti

V roce 1999 jsem ukončila studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno, obor učitelství 1. stupně ZŠ, státní závěrečnou zkouškou. V roce 2006 jsem absolvovala Kurz pro realizátory primární prevence, Prev-centrum o.s. (106 hodin). V letech 2015-2019 jsem absolvovala psychoterapeutický psychodynamický výcvik na Pražské psychoterapeutické fakultě (550 hodin), jsem kandidátní člen ČAP, v roce 2016 jsem absolvovala Mediační výcvik u Asociace mediátorů České republiky (100 hodin). V roce 2022 jsem ukončila studium případové supervize na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – Remedium Praha, akreditováno EASC (406 hodin), jsem členem ČIS z.s.. Od ledna 2024 jsem účastníkem kurzu Práce s rodinou vlastní i náhradní realizovaného ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch, Liberec (200 hodin).

Po skončení studia jsem pracovala jako učitel na základní škole, poté jako lektor a vedoucí programu primární prevence žáků základních škol. Od roku 2012 pracuji v neziskové organizaci Laxus z.ú., na pozici vedoucího programu Adiktologické centrum poradenství a terapie, jehož klienti jsou uživatelé návykových látek usilujících o abstinenci. Další mé oblasti práce jsou facilitování případových konferencí pro Orgány sociálně právní ochrany dětí a vedení rodinných mediací, lektorování seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků, spolupráce s UHK jako externí učitel. Od roku 2018 poskytuji supervizi.

Zaměření supervize

Poskytuji individuální a skupinovou případovou supervizi (spolupráce jedince nebo skupiny s klientem).

Vycházím z hodnot, kterými jsou rozvoj, nadhled, zodpovědnost a spolupráce, zaměřuji se na psychodynamický přístup ve společném dialogu za pomoci prožívání vlastních emocí v sociálních vztazích. Supervizi vnímám jako podporu, která se rozvíjí dialogu, za pomoci sebereflexe a učení se konáním a zpětnou vazbou.

Cílová skupina

Působím zejména v sociálních službách a ve školství, nabízím možnost supervize psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům, učitelům.

Lokalita a cena

Individuální supervizi poskytuji na pracovišti v Pardubicích, za skupinou mohu po domluvě přijet. Cena dohodou.