O nás

Mgr. Kateřina Kábelová

Narodila jsem se v roce 1977, trvale žiji v Pardubicích. Po střední škole jsem vystudovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno, obor učitelství 1. stupně ZŠ, postupně jsem se pak začala věnovat i vzdělávání dospělých a psychoterapii. Absolvovala jsem sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik zaměřený na psychodynamiku na Pražské psychoterapeutické fakultě, mediační výcvik u Asociace mediátorů České republiky a výcvik v případové supervize na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – Remedium Praha. Od roku 2024 pod záštitou Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch, Liberec jsem účastníkem kurzu Práce s rodinou vlastní i náhradní.

Od roku 2012 poskytuji terapii klientům s adiktologickou zátěží, klientům, kteří přichází s problematikou úzkostí, depresí, s vztahovými obtížemi. Dále pak se věnuji rodinné terapii, mediaci, facilitaci a supervizi, spolupracuji s Univerzitou Hradec Králové, Pedagogická fakulta jako externí učitel. Ve volném čase ráda sportuji, nejraději mám jízdu na horském i silničním kole a lyžování.

Mgr. Dita Malinská, DiS

Po střední škole jsem studovala Vyšší odbornou školu, obor Sociální práce. Studium jsem zakončila v roce 2002. Moje první zaměstnání bylo v Domově pro seniory Diakonie ČCE, kde jsem pracovala jako vedoucí domova. Asi po šesti letech jsem změnila zaměstnání. Mým dalším zaměstnavatelem byla Hospodářská komora ČR – projekt Institut trhu práce – pozice kariérní poradce.

V roce 2008 jsem se vrátila do „svého“ oboru, do mého současného zaměstnání. V tomto roce jsem zároveň zahájila studium oboru Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2013 jsem zakončila magisterské studium.

V letech 2014 – 2019 jsem absolvovala prezenční část výcviku v Gestalt terapii. V roce 2022 jsem výcvik zakončila závěrečnou zkouškou a získala komplexní vzdělání v Gestalt terapii.

V současné době ve svém zaměstnání pracuji s klienty – uživateli návykových látek, patologickými hráči, kteří usilují o abstinenci. A dále v posledních letech pracuji s klienty, kteří přicházejí v různých obtížných životních situacích a přejí si nějakou změnu.